Możesz osiągnąć cokolwiek, jeśli jesteś skłonny zapłacić odpowiednią cenę.


możesz-osiągnąć-cokolwiek-śli-jesteś-skłonny-zapłacić-odpowiednią-cenę
vince lombardimożeszosiągnąćcokolwiekjeślijesteśskłonnyzapłacićodpowiedniącenęmożesz osiągnąćosiągnąć cokolwiekjeśli jesteśjesteś skłonnyskłonny zapłacićzapłacić odpowiedniąodpowiednią cenęmożesz osiągnąć cokolwiekjeśli jesteś skłonnyjesteś skłonny zapłacićskłonny zapłacić odpowiedniązapłacić odpowiednią cenęjeśli jesteś skłonny zapłacićjesteś skłonny zapłacić odpowiedniąskłonny zapłacić odpowiednią cenęjeśli jesteś skłonny zapłacić odpowiedniąjesteś skłonny zapłacić odpowiednią cenę

Możesz osiągnąć bezgranicznie wiele, jeśli nie będziesz oczekiwał pochwał.Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Jeśli myślisz, że żyjący bezstresowo ludzie o łagodnym usposobieniu nie są w stanie osiągnąć niczego wielkiego w życiu, jesteś w błędzie. Nie zadręczaj się drobiazgami.Całuję oczęta - jeśli jesteś uśmiechnięta. Całuję buziaka - jeśli nie masz chłopaka. Całuję ramiona - jeśli jesteś spragniona. Całuję pozostałości - jeśli pragniesz miłości.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.