Możesz ufać na­turze, ale nie człowiekowi.


możesz-ufać-na­turze-ale-nie człowiekowi
harlan cobenmożeszufaćna­turzealenie człowiekowimożesz ufaćufać na­turzeale nie człowiekowimożesz ufać na­turze

Nie ufaj człowiekowi, który radzi ci nie ufać. -Wilcox
nie-ufaj-człowiekowi-który-radzi-nie-ufać
Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds
myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować. -Jim Morrison
możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować
Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić. -Werner Finck
nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-utracić