Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość.


można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość
bujak bogusławmożna sięzes­tarzećza młoduna­tomiastnie możnaodmłodzićna starośćmożna się zes­tarzećzes­tarzeć za młoduna­tomiast nie możnanie można odmłodzićodmłodzić na starośćmożna się zes­tarzeć za młoduna­tomiast nie można odmłodzićnie można odmłodzić na starośćna­tomiast nie można odmłodzić na starość

Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe, gdy kończy się walka i można w spokoju konsumować przyzwoicie przebyte życie. I można tak jak za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem tych, których się kocha.Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli.Każde młode po­kole­nie od za­rania tę pra-myśl pow­tarza -  jak naj­szyb­ciej ro­zum zes­tarzeć i nie dać się roz­poznać po twarzy.Na starość jest młodość potrzebniejsza niż za młodu.Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci.Kto nie był bun­towni­kiem za młodu ten będzie świ­nią na starość.