Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się.


można-być-głupim-przez-­mo-przyz­wycza­jenie-ę
ignacy piotr legatowiczmożnabyćgłupimprzezsa­moprzyz­wycza­jeniesięmożna byćbyć głupimgłupim przezprzez sa­mosa­mo przyz­wycza­jenieprzyz­wycza­jenie sięmożna być głupimbyć głupim przezgłupim przez sa­moprzez sa­mo przyz­wycza­jeniesa­mo przyz­wycza­jenie sięmożna być głupim przezbyć głupim przez sa­mogłupim przez sa­mo przyz­wycza­jenieprzez sa­mo przyz­wycza­jenie sięmożna być głupim przez sa­mobyć głupim przez sa­mo przyz­wycza­jeniegłupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się

Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz...Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka.Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze.Przyz­wycza­jenie, obyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda.