Można być kimś, nie rep­re­zen­tując sobą niczego.


można-być-kimś-nie rep­re­zen­tując-sobą-niczego
kazimierz chyłamożnabyćkimśnie rep­re­zen­tującsobąniczegomożna byćbyć kimśnie rep­re­zen­tując sobąsobą niczegomożna być kimśnie rep­re­zen­tując sobą niczego

Kiedy rep­re­zen­tu­jesz naj­wyższy urząd w państwie nie ma miej­sca na strach.Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi....J.T. (limeryk) Pe­wien gbur daw­ny sportowiec Po rep­re­zen­tacji wdowiec Strze­lił samobója Ta­ka z niego knuja Pod­PI­Suje się fachowiec...Jedyny sposób znalezienia przyjaciela to być kimś, czyli być samym sobą.Być sobą - to najpierw trzeba być kimś.