Można być nieludzkim pod wa­run­kiem, że jest się boskim.


można-być-nieludzkim-pod-wa­run­kiem-że jest ę-boskim
urszula zyburamożnabyćnieludzkimpodwa­run­kiemże jest sięboskimmożna byćbyć nieludzkimnieludzkim podpod wa­run­kiemże jest się boskimmożna być nieludzkimbyć nieludzkim podnieludzkim pod wa­run­kiemmożna być nieludzkim podbyć nieludzkim pod wa­run­kiemmożna być nieludzkim pod wa­run­kiem

Można być nieludzkim, pod warunkiem, że jest się boskim.W miłości wszys­tko może być praw­dzi­we, pod wa­run­kiem, że się w to wierzy.Głup­cem wol­no być każde­mu, ale pod jed­nym wa­run­kiem: żeby nie da­wał złego przykładu.Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że Pamiętasz? Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć.Człowiek jest w sta­nie wyt­rzy­mać wszystko. Pod wa­run­kiem że dos­tar­czy mu się od­po­wied­niego bodźca.