Można być nieludzkim, pod warunkiem, że jest się boskim.


można-być-nieludzkim-pod-warunkiem-że-jest-ę-boskim
urszula zyburamożnabyćnieludzkimpodwarunkiemżejestsięboskimmożna byćbyć nieludzkimpod warunkiemże jestjest sięsię boskimmożna być nieludzkimże jest sięjest się boskimże jest się boskim

Można być nieludzkim pod wa­run­kiem, że jest się boskim.Przyjaciół można mieć w każdym czasie - pod warunkiem, że się ich nie potrzebuje.Przyjaciół można mieć o każdym czasie. Pod warunkiem, że się ich nie potrzebuje.Życie jest dla mnie znośne pod warunkiem, żeby nigdy w nim nie być.Można robić wszystko pod warunkiem, aby nigdy nie zaczyn nać od początku.W malarstwie można próbować wszystkiego, ma się do tego prawo, pod warunkiem, że nigdy tego się już nie powtórzy.