Można być za­baw­nym, ale nie na­leży być śmiesznym.


można-być-za­baw­nym-ale-nie na­ży-być-śmiesznym
magdalena samozwaniecmożnabyćza­baw­nymalenie na­leżyśmiesznymmożna byćbyć za­baw­nymale nie na­leżynie na­leży byćbyć śmiesznymmożna być za­baw­nymale nie na­leży byćnie na­leży być śmiesznymale nie na­leży być śmiesznym

Można być zabawnym, ale nie należy być śmiesznym.Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym.Na­leży być sil­nym jak lew, a za­razem szlachet­nym jak kwiat. Pop­rzez tre­ning można dot­rzeć do bram niebios.Na­leży być pew­nym przy­naj­mniej swoich wątpliwości.Na­leży zaw­sze być za­kocha­nym - to powód dla które­go nig­dy nie po­win­no się brać ślubu.Można być wielbicielem kobiety, która napisała książkę; ale lepiej być mężem takich kobiet, które dostarczają zupy, koszul, pończoch albo ludzi.