Można czynić zło nie tylko swoim działaniem, ale także zaniechaniem działania.


można-czynić-zło-nie-tylko-swoim-działaniem-ale-także-zaniechaniem-działania
anonimmożnaczynićzłonietylkoswoimdziałaniemaletakżezaniechaniemdziałaniamożna czynićczynić złozło nienie tylkotylko swoimswoim działaniemale takżetakże zaniechaniemzaniechaniem działaniamożna czynić złoczynić zło niezło nie tylkonie tylko swoimtylko swoim działaniemale także zaniechaniemtakże zaniechaniem działaniamożna czynić zło nieczynić zło nie tylkozło nie tylko swoimnie tylko swoim działaniemale także zaniechaniem działaniamożna czynić zło nie tylkoczynić zło nie tylko swoimzło nie tylko swoim działaniem

Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich zło wyplenić.Jeśli nadarza się sposobność, by ulec pokusie, to niestety jej ulegamy. Każda istota ludzka na ziemi potrafi czynić zło, zależy to tylko od okoliczności.Musisz popełnić zło, aby umieć czynić dobro.Grzeszyć to nie znaczy czynić zło. Grzeszymy naprawdę, nie czyniąc dobra.Żyć - i tak czynić, aby także inni żyli.Można nieść zgubę, posługując się prawami, tak jak można czynić to używając szabli.