Można długo iść drogą życia nie starzejąc się, al­bo­wiem wiek doj­rzały po­lega na ciągłym ogląda­niu się za siebie, by dos­trzec, gdzie się błądziło.


można-długo-iść-drogą-życia-nie starzejąc-ę-al­bo­wiem-wiek-doj­rzały-po­lega-na ągłym-ogląda­niu ę-za siebie-by ­trzec
joseph joubertmożnadługoiśćdrogążycianie starzejącsięal­bo­wiemwiekdoj­rzałypo­legana ciągłymogląda­niu sięza siebieby dos­trzecgdzie siębłądziłomożna długodługo iśćiść drogądrogą życiażycia nie starzejącnie starzejąc sięal­bo­wiem wiekwiek doj­rzałydoj­rzały po­legapo­lega na ciągłymna ciągłym ogląda­niu sięogląda­niu się za siebiegdzie się błądziłomożna długo iśćdługo iść drogąiść drogą życiadrogą życia nie starzejącżycia nie starzejąc sięal­bo­wiem wiek doj­rzaływiek doj­rzały po­legadoj­rzały po­lega na ciągłympo­lega na ciągłym ogląda­niu sięna ciągłym ogląda­niu się za siebie

Ścierasz mi z po­wiek wszel­kie granice Nie wiem gdzie sie zaczy­nam o świcie Jaśniejesz Ogląda się pośpiech za siebie Powiedz Ja nie znam słów ani wiele nie mogę Bądź mi czymś nowym I obcym Pot­rze­ba mi in­nych pla­net W dusznym po­koju stro­niącym od nazw Pełnym od ciszy Uśmie­chnij się nic mnie bar­dziej nie zachwy­ca niż Po­wiew ciepła od Twe­go sta­lowe­go odbicia Człowiek doj­rzały nie mu­si wciąż oglądać się za pot­wier­dze­niem siebie w otoczeniu.Postęp w wieku dojrzałym polega na tym, żeby się ciągle oglądać za siebie, aby poznać, gdzie się błądziło.Doj­rzałość po­lega na tym, że człowiek wie, gdzie kończą się je­go możliwości.Młodość jest prze­syco­na przyszłością, wiek doj­rzały te­raźniej­szością, a sta­rość przeszłością.By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.