Można dawać rady, ale nie można nauczyć postępowania.


można-dawać-rady-ale-nie-można-nauczyć-postępowania
francois de la rochefoucauldmożnadawaćradyaleniemożnanauczyćpostępowaniamożna dawaćdawać radyale nienie możnamożna nauczyćnauczyć postępowaniamożna dawać radyale nie możnanie można nauczyćmożna nauczyć postępowaniaale nie można nauczyćnie można nauczyć postępowaniaale nie można nauczyć postępowania

Sokrates wierzył, że cnoty można się nauczyć, ale to Rady i Nie rób samemu, co można we dwoje, Takie są rady i zasady moje.Starcy lubią dawać dobre rady, aby się pocieszyć, że nie są już zdolni dawać złych przykładów.Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym.Prawa ludzkie, mające mówić do rozumu, powinny dawać nakazy, a nie rady; religia, mająca przemawiać do serca, musi dawać wiele rad, a mało nakazów.Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając.