Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.


można-dowieść-słusznoś-tezy-o-zacieraniu-ę-różnic-między-pracą-umysłową-a-fizyczną-tylko-od-przeciwnej-strony-nasza-praca-umysłowa
irina griekowamożnadowieśćsłusznościtezyzacieraniusięróżnicmiędzypracąumysłowąfizycznątylkoodprzeciwnejstronynaszapracaumysłowanabraławszelkichcechpracyfizycznejmożna dowieśćdowieść słusznościsłuszności tezytezy oo zacieraniuzacieraniu sięsię różnicróżnic międzymiędzy pracąpracą umysłowątylko odod przeciwnejprzeciwnej stronynasza pracapraca umysłowaumysłowa nabrałanabrała wszelkichwszelkich cechcech pracypracy fizycznejmożna dowieść słusznościdowieść słuszności tezysłuszności tezy otezy o zacieraniuo zacieraniu sięzacieraniu się różnicsię różnic międzyróżnic między pracąmiędzy pracą umysłowąumysłową a fizycznątylko od przeciwnejod przeciwnej stronynasza praca umysłowapraca umysłowa nabrałaumysłowa nabrała wszelkichnabrała wszelkich cechwszelkich cech pracycech pracy fizycznej

Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze.Tylko dzięki pracy kobieta w znacznej mierze przebyła dystans, który dzielił ją od mężczyzny, i tylko praca może jej zapewnić konkretną wolność.Tylko kultura umysłowa może przysposobić człowieka do rozkoszowania się życiem w jego najwyższej pełni.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Piękno na to jest, by zachwycało - do pracy Praca, by się zmartwychwstało.