Można kochać kilka razy ze wszystkich sił i z całej duszy.


można-kochać-kilka-razy-ze-wszystkich-ł-i-z-całej-duszy
henri rene albert guy de maupassantmożnakochaćkilkarazyzewszystkichsiłcałejduszymożna kochaćkochać kilkakilka razyrazy zeze wszystkichwszystkich siłz całejcałej duszymożna kochać kilkakochać kilka razykilka razy zerazy ze wszystkichze wszystkich siłwszystkich sił ii z całejz całej duszymożna kochać kilka razykochać kilka razy zekilka razy ze wszystkichrazy ze wszystkich siłze wszystkich sił iwszystkich sił i zsił i z całeji z całej duszymożna kochać kilka razy zekochać kilka razy ze wszystkichkilka razy ze wszystkich siłrazy ze wszystkich sił ize wszystkich sił i zwszystkich sił i z całejsił i z całej duszy

Można kochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkich sił i z całej duszy.Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.Donosił wilk razy kilka, donieśli i wilka.. . . przeczucia są nagłym skokiem duszy w ów kosmiczny nurt życia, w głębi którego dzieje wszystkich ludzi splatają się w jedno. I można tam dojrzeć wszystko, gdyż wszystko jest tam zapisane. . .Czy wie­rzysz, że można kochać ko­bietę, us­ta­wicznie ją zdradzając? Mniej­sza o zdradę fi­zyczną, chodzi o in­ten­cje, o Lepiej jest kochać dwa razy za dużo niż raz za mało.