Można kochać kilka razy ze wszystkich sił i z całej duszy.


można-kochać-kilka-razy-ze-wszystkich-ł-i-z-całej-duszy
henri rene albert guy de maupassantmożnakochaćkilkarazyzewszystkichsiłcałejduszymożna kochaćkochać kilkakilka razyrazy zeze wszystkichwszystkich siłz całejcałej duszymożna kochać kilkakochać kilka razykilka razy zerazy ze wszystkichze wszystkich siłwszystkich sił ii z całejz całej duszymożna kochać kilka razykochać kilka razy zekilka razy ze wszystkichrazy ze wszystkich siłze wszystkich sił iwszystkich sił i zsił i z całeji z całej duszymożna kochać kilka razy zekochać kilka razy ze wszystkichkilka razy ze wszystkich siłrazy ze wszystkich sił ize wszystkich sił i zwszystkich sił i z całejsił i z całej duszy

Można kochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkich sił i z całej duszy. -Guy de de Maupassant
można-kochać-kil­ka-ra­zy-ze wszys­tkich-ł-i z całej-duszy
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle. -Abraham Lincoln
można-nabierać-cały-świat-jakiś-czas-i-kilka-osób-cały-czas-ale-nie-można-nabierać-wszystkich-ągle
Donosił wilk razy kilka, donieśli i wilka. -Joanna Wyszkowska
donosił-wilk-razy-kilka-donieśli-i-wilka
Lepiej jest kochać dwa razy za dużo niż raz za mało. -Jeanne Moreau
lepiej-jest-kochać-dwa-razy-za-żo-ż-raz-za-ło