Można naprawić głupstwa, które popełniamy, ale te, które mówimy nie są do naprawiania.


można-naprawić-głupstwa-które-popełniamy-ale-te-które-mówimy-nie-są-do-naprawiania
anonimmożnanaprawićgłupstwaktórepopełniamyaletemówimyniedonaprawianiamożna naprawićnaprawić głupstwaktóre popełniamyale tektóre mówimymówimy nienie sąsą dodo naprawianiamożna naprawić głupstwaktóre mówimy niemówimy nie sąnie są dosą do naprawianiaktóre mówimy nie sąmówimy nie są donie są do naprawianiaktóre mówimy nie są domówimy nie są do naprawiania

Nie bolą mnie te głupstwa, które już zrobiłem, ale te, które mam jeszcze zrobić.Są czyny, które można cofnąć, zlikwidować ich skutki, przywrócić stan poprzedni. Słów cofnąć niepodobna. Ich skutków nie zdoła nic naprawić.Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić.Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza.Jest jak cieniut­kie os­trze, które łat­wo złamać,ale które głębo­ko rani.Nie ma mostów, które na­leży pa­lić, ale jest ogień, które­go nie war­to gasić.