Można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle.


można-nie ść-w ogó-ale-nie można-ść-ź
salvador dalímożnanie jeśćw ogólealenie możnajeśćźlemożna nie jeśćnie jeść w ogóleale nie możnanie można jeśćmożna nie jeść w ogóleale nie można jeśćnie można jeść źleale nie można jeść źle

Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia.Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść.pan mądra­la jadł po raz pier­wszy w życiu os­try­gi i dos­tał straszne­go bólu żołądka. poszedł więc do lekarza. - czy te os­try­gi były aby świeże ? - powątpiewa lekarz. - świeżut­kie, pa­nie dok­torze, można je było jeść bez wyj­mo­wania z muszli ...Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies. . . Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata. . . Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie.Socjalizm pobudza apetyty, ale jeść trzeba potem w uspołecznionych, restauracjach.Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając.