Można pa­nować siłą, ale nig­dy samą tyl­ko zręcznością.


można-pa­nować-łą-ale-nig­dy-samą-tyl­ko-zręcznośą
vauvenarguesmożnapa­nowaćsiłąalenig­dysamątyl­kozręcznościąmożna pa­nowaćpa­nować siłąale nig­dynig­dy samąsamą tyl­kotyl­ko zręcznościąmożna pa­nować siłąale nig­dy samąnig­dy samą tyl­kosamą tyl­ko zręcznościąale nig­dy samą tyl­konig­dy samą tyl­ko zręcznościąale nig­dy samą tyl­ko zręcznością

Można panować siłą, ale nigdy samą tylko zręcznością. -Luc De Vauvenargues
można-panować-łą-ale-nigdy-samą-tylko-zręcznośą
Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Jeśli przychodzisz więcej niż raz, w jed­no miej­sce, z tą samą osobą to myślę, że nie możesz już nig­dy po­wie­dzieć, że to tyl­ko two­je miejsce. -Lauren Kate
jeśli-przychodzisz-więcej-ż-raz-w jed­no-miej­sce-z tą samą-osobą-to myślę-że nie możesz-już-nig­dy-po­wie­dzieć