Można pracując wiele uczynić mało i kochając wiele nigdy nie kochać dobrze.


można-pracując-wiele-uczynić-ło-i-kochając-wiele-nigdy-nie-kochać-dobrze
eliza orzeszkowamożnapracującwieleuczynićmałokochającnigdyniekochaćdobrzemożna pracującpracując wielewiele uczynićuczynić małomało ii kochająckochając wielewiele nigdynigdy nienie kochaćkochać dobrzemożna pracując wielepracując wiele uczynićwiele uczynić małouczynić mało imało i kochająci kochając wielekochając wiele nigdywiele nigdy nienigdy nie kochaćnie kochać dobrzemożna pracując wiele uczynićpracując wiele uczynić małowiele uczynić mało iuczynić mało i kochającmało i kochając wielei kochając wiele nigdykochając wiele nigdy niewiele nigdy nie kochaćnigdy nie kochać dobrzemożna pracując wiele uczynić małopracując wiele uczynić mało iwiele uczynić mało i kochającuczynić mało i kochając wielemało i kochając wiele nigdyi kochając wiele nigdy niekochając wiele nigdy nie kochaćwiele nigdy nie kochać dobrze

Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze.Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie.Modlić się, to nie nacy wiele mówić, ale wiele kochać.Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.