Można skłamać nie tyl­ko słowa­mi, lecz i bukietem.


można-skłamać-nie tyl­ko-słowa­mi-lecz-i bukietem
michał choromańskimożnaskłamaćnie tyl­kosłowa­mileczi bukietemmożna skłamaćskłamać nie tyl­konie tyl­ko słowa­milecz i bukietemmożna skłamać nie tyl­koskłamać nie tyl­ko słowa­mimożna skłamać nie tyl­ko słowa­mi

ABY DO­SAD­NIE COŚ UJĄĆ W SŁOWA; TO TYL­KO Z PRZY­PIER­DEM I TYL­KO Z PRZYTUPEM! BO DE­LIKATNĄ FORMĄ SŁOWA TO MOŻNA PO­DET­RZEĆ SO­BIE DU*PĘ!!!  -Niusza
aby-do­sad­nie-coŚ-ujĄĆ-w sŁowa-to-tyl­ko-z przy­pier­dem-i tyl­ko-z przytupem-bo-de­likatnĄ-formĄ-sŁowa-to-moŻna-po­det­rzeĆ
To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią. -Witold Gombrowicz
to-nie-my-mówimy-słowa-lecz-słowa-nas-mówią
Le­piej od­po­wiedz
le­piej-od­po­wiedz-nie-wiem-ż-miałbyś-skłamać