Można tak po­kochać krzyż, że się zre­zyg­nu­je z zejścia z krzyża w dniu zmartwychwstania.


można-tak-po­kochać-krzyż-że ę-zre­zyg­nu­-z zejścia-z krzyża-w dniu-zmartwychwstania
józef stanisław tischnermożnatakpo­kochaćkrzyżże sięzre­zyg­nu­jez zejściaz krzyżaw dniuzmartwychwstaniamożna taktak po­kochaćpo­kochać krzyżże się zre­zyg­nu­jezre­zyg­nu­je z zejściaz zejścia z krzyżaz krzyża w dniuw dniu zmartwychwstaniamożna tak po­kochaćtak po­kochać krzyżże się zre­zyg­nu­je z zejściazre­zyg­nu­je z zejścia z krzyżaz zejścia z krzyża w dniuz krzyża w dniu zmartwychwstaniamożna tak po­kochać krzyżże się zre­zyg­nu­je z zejścia z krzyżazre­zyg­nu­je z zejścia z krzyża w dniuz zejścia z krzyża w dniu zmartwychwstaniaże się zre­zyg­nu­je z zejścia z krzyża w dniuzre­zyg­nu­je z zejścia z krzyża w dniu zmartwychwstania

Chcąc się pozbyć swego starego krzyża, otrzymujemy na ogół krzyż cięższy. -Edyta Stein
chcąc-ę-pozbyć-swego-starego-krzyża-otrzymujemy-na-ogół-krzyż-ęższy
Le­piej zre­zyg­no­wać z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną. -Ludwik Hirszfeld
le­piej-zre­zyg­no­wać-z dziesięciu-cudzych-myśli-by mieć-jedną-własną
Jeżeli nie będzie wokół nas tych, których kocha­my, zre­zyg­nu­jemy z pas­ji, marzeń, planów, to co nam pozostanie?  -Emilia Szumiło
jeżeli-nie będzie-wokół-nas-tych-których-kocha­my-zre­zyg­nu­jemy-z ­ji-marzeń-planów-to-co nam-pozostanie