Można wiele powiedzieć o człowieku na podstawie obserwacji, w jaki sposób je landrynki.


można-wiele-powiedzieć-o-człowieku-na-podstawie-obserwacji-w-jaki-sposób-landrynki
ronald reaganmożnawielepowiedziećczłowiekunapodstawieobserwacjijakisposóblandrynkimożna wielewiele powiedziećpowiedzieć oo człowiekuczłowieku nana podstawiepodstawie obserwacjiw jakijaki sposóbsposób jeje landrynkimożna wiele powiedziećwiele powiedzieć opowiedzieć o człowiekuo człowieku naczłowieku na podstawiena podstawie obserwacjiw jaki sposóbjaki sposób jesposób je landrynkimożna wiele powiedzieć owiele powiedzieć o człowiekupowiedzieć o człowieku nao człowieku na podstawieczłowieku na podstawie obserwacjiw jaki sposób jejaki sposób je landrynkimożna wiele powiedzieć o człowiekuwiele powiedzieć o człowieku napowiedzieć o człowieku na podstawieo człowieku na podstawie obserwacjiw jaki sposób je landrynki

Nie można powiedzieć nic niedorzecznego, czego by już jaki filozof nie powiedział.Sposób, w jaki człowiek działa, jest bezpośrednią konsekwencją sposobu, w jaki myśli.Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych.Za wiele rozrywek i za wiele pracy w jednakowy sposób wyczerpują i wysuszają nasz umysł.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.