Mocna jako śmierć jest miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.


mocna-jako-śmierć-jest-miłość-twarda-jako-piekło-jest-zazdrość
anonimmocnajakośmierćjestmiłośćtwardapiekłozazdrośćmocna jakojako śmierćśmierć jestjest miłośćtwarda jakojako piekłopiekło jestjest zazdrośćmocna jako śmierćjako śmierć jestśmierć jest miłośćtwarda jako piekłojako piekło jestpiekło jest zazdrośćmocna jako śmierć jestjako śmierć jest miłośćtwarda jako piekło jestjako piekło jest zazdrośćmocna jako śmierć jest miłośćtwarda jako piekło jest zazdrość

Mocna jest jako śmierć miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Miłość jest ważna jako przeniesienie całej naszej aktywności życiowej z siebie na drugiego człowieka, jako przesunięcie centrum naszego życia osobistego.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.