Moda nie powinna rodzić się na ulicy.


moda-nie-powinna-rodzić-ę-na-ulicy
coco chanelmodaniepowinnarodzićsięnaulicymoda nienie powinnapowinna rodzićrodzić sięsię nana ulicymoda nie powinnanie powinna rodzićpowinna rodzić sięrodzić się nasię na ulicymoda nie powinna rodzićnie powinna rodzić siępowinna rodzić się narodzić się na ulicymoda nie powinna rodzić sięnie powinna rodzić się napowinna rodzić się na ulicy

Moda, w której nie można wyjść na ulicę nie jest modą.Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i tak się na ogół dzieje.Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i na ogół tak się dzieje.Na ulicy na tej ulicy na zacieku na ścianie po­jawił się Chrystus cier­nie z za­sieków miał wiel­ki jak cholera jasna Zaczęły się schodzić prze­ważnie baby z okolicy z różańcami pa­liły gromnice kładły kwiaty Młodzi na tej ścianie nic nie widzieli ktoś powiedział - schi­zof­re­nia -  i modlą się na klęczkach a ściana bar­dziej nacieka Była to uszkodzo­na kanalizacja a wiatr z południa zab­rał do nieba Jezusa.Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy.Nie każde­mu dał Pan Bóg rodzić się puchaczem.