Moda - to co dziś ładne, ale za kilka lat będzie brzydkie. Sztuka - to co dziś brzydkie, ale za kilka lat będzie ładne.


moda-to-co-dziś-ładne-ale-za-kilka-lat-będzie-brzydkie-sztuka-to-co-dziś-brzydkie-ale-za-kilka-lat-będzie-ładne
coco chanelmodatocodziśładnealezakilkalatbędziebrzydkiesztukabrzydkieładnemodaco dziśdziś ładneale zaza kilkakilka latlat będziebędzie brzydkiesztukaco dziśdziś brzydkieale zaza kilkakilka latlat będziebędzie ładneco dziś ładneale za kilkaza kilka latkilka lat będzielat będzie brzydkieco dziś brzydkieale za kilkaza kilka latkilka lat będzielat będzie ładneale za kilka latza kilka lat będziekilka lat będzie brzydkieale za kilka latza kilka lat będziekilka lat będzie ładneale za kilka lat będzieza kilka lat będzie brzydkieale za kilka lat będzieza kilka lat będzie ładne

Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne.Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach...Uroda jest podarunkiem na kilka lat.Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona..Dzisiaj jesteśmy zaledwie skałami w rzece, za kilka lat los może wznieść nas jako tamę, o którą zostanie rozbity główny strumień, po to tylko, aby popłynąć naprzód nowym korytem.''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.