Modlić się to iść ku Bogu, który idzie ku nam.


modlić-ę-to-iść-ku-bogu-który-idzie-ku-nam
michel quoistmodlićsiętoiśćkuboguktóryidzienammodlić sięiść kuku boguktóry idzieidzie kuku namsię to iśćiść ku boguktóry idzie kuidzie ku nammodlić się to iśćsię to iść kuktóry idzie ku nammodlić się to iść kusię to iść ku bogu

Niełatwo jest się modlić. Jak się modlić, skoro nie wiemy, czy Bóg tego chce?Ponieważ nie możecie się modlić długo, postarajcie się modlić lepiej.Dynamika życia skierowanego ku Bogu (niezależnie od drogi, jaką się ku Niemu idzie) daje spokój i równowagę, będące same w sobie nagrodą.Jeśli idzie się od A do B, to niekoniecznie musi się iść po linii prostej.Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu.Trzeba tylko iść naprzód, w ciemnościach trochę na oślep i próbować czynić dobrze. Jeśli zaś idzie o resztę, trwać i zdać się na Boga.