Modlić się, to nie nacy wiele mówić, ale wiele kochać.


modlić-ę-to-nie-nacy-wiele-mówić-ale-wiele-kochać
teresa z lisieux Śwmodlićsiętonienacywielemówićalekochaćmodlić sięnie nacynacy wielewiele mówićale wielewiele kochaćnie nacy wielenacy wiele mówićale wiele kochaćnie nacy wiele mówić

Można pracując wiele uczynić mało i kochając wiele nigdy nie kochać dobrze.A! mówić by o tym wiele; / Ale ja nie lubię plotek.Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.Mężczyźni zrobili już wiele buntów i stoczyli wiele walk, ale dotychczas nie podjęli rewolucji bardzo potrzebnej - przeciwko kobietom.Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.