Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć.


modlitwa-i-ofiara-są-z-pewnośą-ważniejsze-ż-wszystko-co-możemy-powiedzieć
edyta steinmodlitwaofiarapewnościąważniejszeniżwszystkocomożemypowiedziećmodlitwa ii ofiaraofiara sąz pewnościąpewnością ważniejszeważniejsze niżniż wszystkoco możemymożemy powiedziećmodlitwa i ofiarai ofiara sąofiara są zsą z pewnościąz pewnością ważniejszepewnością ważniejsze niżważniejsze niż wszystkoco możemy powiedziećmodlitwa i ofiara sąi ofiara są zofiara są z pewnościąsą z pewnością ważniejszez pewnością ważniejsze niżpewnością ważniejsze niż wszystkomodlitwa i ofiara są zi ofiara są z pewnościąofiara są z pewnością ważniejszesą z pewnością ważniejsze niżz pewnością ważniejsze niż wszystko

Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć. -Anonim
pożądamy-więcej-ż-możemy-osiągnąć-lecz-osiągamy-zwykle-mniej-ż-możemy-zdobyć
Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi. -Jan Vianney Św
dobrą-modlitwą-możemy-rozkazywać-niebu-i-ziemi
Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość? A co ważniejsze w rowerze: przednie czy tylne koło? -George Bernard Shaw
co-ważniejsze-dla-sukcesu-talent-czy-pracowitość-a-co-ważniejsze-w-rowerze-przednie-czy-tylne-koło
Szczęście jest móc wszystko, co chcemy, a wielkość chcieć wszystko, co możemy. -Kazimierz Brodziński
szczęście-jest-móc-wszystko-co-chcemy-a-wielkość-chcieć-wszystko-co-możemy
Ważniejsze jest, co ty myślisz o samym sobie, niż to, co o tobie myślą inni. -Seneka
ważniejsze-jest-co-ty-myślisz-o-samym-sobie-ż-to-co-o-tobie-myślą-inni