Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć.


modlitwa-i-ofiara-są-z-pewnośą-ważniejsze-ż-wszystko-co-możemy-powiedzieć
edyta steinmodlitwaofiarapewnościąważniejszeniżwszystkocomożemypowiedziećmodlitwa ii ofiaraofiara sąz pewnościąpewnością ważniejszeważniejsze niżniż wszystkoco możemymożemy powiedziećmodlitwa i ofiarai ofiara sąofiara są zsą z pewnościąz pewnością ważniejszepewnością ważniejsze niżważniejsze niż wszystkoco możemy powiedziećmodlitwa i ofiara sąi ofiara są zofiara są z pewnościąsą z pewnością ważniejszez pewnością ważniejsze niżpewnością ważniejsze niż wszystkomodlitwa i ofiara są zi ofiara są z pewnościąofiara są z pewnością ważniejszesą z pewnością ważniejsze niżz pewnością ważniejsze niż wszystko

Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi.Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość? A co ważniejsze w rowerze: przednie czy tylne koło?Szczęście jest móc wszystko, co chcemy, a wielkość chcieć wszystko, co możemy.Ważniejsze jest, co ty myślisz o samym sobie, niż to, co o tobie myślą inni.