Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością.


modlitwa-nigdy-nie-będzie-przeżytkiem-jest-to-bowiem-ten-rodzaj-nawiązywania-łącznoś-który-nie-jest-naszą-własnośą
roger bratmodlitwanigdyniebędzieprzeżytkiemjesttobowiemtenrodzajnawiązywaniałącznościktóryjestnasząwłasnościąmodlitwa nigdynigdy nienie będziebędzie przeżytkiembowiem tenten rodzajrodzaj nawiązywanianawiązywania łącznościktóry nienie jestjest nasząnaszą własnościąmodlitwa nigdy nienigdy nie będzienie będzie przeżytkiemjest to bowiembowiem ten rodzajten rodzaj nawiązywaniarodzaj nawiązywania łącznościktóry nie jestnie jest nasząjest naszą własnościąmodlitwa nigdy nie będzienigdy nie będzie przeżytkiemjest to bowiem tenbowiem ten rodzaj nawiązywaniaten rodzaj nawiązywania łącznościktóry nie jest nasząnie jest naszą własnościąmodlitwa nigdy nie będzie przeżytkiemjest to bowiem ten rodzajbowiem ten rodzaj nawiązywania łącznościktóry nie jest naszą własnością

Nic, co kochamy, nie jest naszą własnością.Własność? własne? Naszą własnością jest tylko to, w czym nikt nas nie jest w stanie naśladować. Do tego należy również nasze jestestwo.Kto jest bardzo mądry, ten nigdy nie będzie człowiekiem interesu.Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.Nasza his­to­ria składa się z trzech części: początku, środ­ka i końca. I choć w ten sposób roz­wi­ja się każda his­to­ria, na­dal nie mogę uwie­rzyć, że nasza nie będzie trwała wiecznie.Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie.