Modlitwa przechodzi nie przez rozum, lecz przez serce.


modlitwa-przechodzi-nie-przez-rozum-lecz-przez-serce
carlo carrettomodlitwaprzechodzinieprzezrozumleczsercemodlitwa przechodziprzechodzi nienie przezprzez rozumlecz przezprzez sercemodlitwa przechodzi nieprzechodzi nie przeznie przez rozumlecz przez sercemodlitwa przechodzi nie przezprzechodzi nie przez rozummodlitwa przechodzi nie przez rozum

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi -Jan Paweł II
człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-posiada-lecz-przez-to-kim-jest-nie-przez-to-co-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. -Jan Paweł II
człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-nie-przez-to-kim-jest-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość. -Baruch Spinoza
nienawiść-zaś-powiększa-ę-przez-nienawiść-wzajemną-natomiast-może-być-stłumiona-przez-miłość-tak-że-nienawiść-przechodzi-w-miłość
Za­gad­nienia
za­gad­nienia-brak-cza­su-nie roz­wiąże ę-przez-pośpiech-lecz-przez-spokój