Modlitwa przechodzi nie przez rozum, lecz przez serce.


modlitwa-przechodzi-nie-przez-rozum-lecz-przez-serce
carlo carrettomodlitwaprzechodzinieprzezrozumleczsercemodlitwa przechodziprzechodzi nienie przezprzez rozumlecz przezprzez sercemodlitwa przechodzi nieprzechodzi nie przeznie przez rozumlecz przez sercemodlitwa przechodzi nie przezprzechodzi nie przez rozummodlitwa przechodzi nie przez rozum

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymiCzłowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Za­gad­nienia Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.Człowiek sta­je się człowiekiem przez in­te­ligen­cję, ale jest człowiekiem tyl­ko przez serce.