Modlitwa to podróż do własnego wnętrza.


modlitwa-to-podróż-do-własnego-wnętrza
anonimmodlitwatopodróżdowłasnegownętrzapodróż dodo własnegowłasnego wnętrzamodlitwa to podróżpodróż do własnegodo własnego wnętrzamodlitwa to podróż dopodróż do własnego wnętrzamodlitwa to podróż do własnego

Bezsenność jest oglądaniem własnego wnętrza w czarnym lustrze nocy.Kiedyś wyz­nała, że chciałaby od­być podróż do wnętrza Ziemi... Przy­jaciele ku­pili jej trumnę.Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga.Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął.Udaj­my się w podróż całod­niową wędrówkę ze słońcem udając szczęście wędruj­my razem pus­ty­nie pok­ry­te piaskiem dżun­gle zarośnięte mias­ta przeludnione opus­toszałe wsie udaj­my się w podróż chwyć mnie za dłoń wyszep­czę cel wyprawy po­wiem ci w sekrecie słuchaj wiem że gdzieś tam na końcu cze­ka na nas skarb uk­ry­ty zręcznie cze­ka na nas