Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.


modlitwa-zbliża-człowieka-nie-tylko-do-boga-ale-i-do-drugiego-człowieka
władysław kluzmodlitwazbliżaczłowiekanietylkodobogaaledrugiegoczłowiekamodlitwa zbliżazbliża człowiekaczłowieka nienie tylkotylko dodo bogaboga aleale ii dodo drugiegodrugiego człowiekamodlitwa zbliża człowiekazbliża człowieka nieczłowieka nie tylkonie tylko dotylko do bogado boga aleboga ale iale i doi do drugiegodo drugiego człowiekamodlitwa zbliża człowieka niezbliża człowieka nie tylkoczłowieka nie tylko donie tylko do bogatylko do boga aledo boga ale iboga ale i doale i do drugiegoi do drugiego człowiekamodlitwa zbliża człowieka nie tylkozbliża człowieka nie tylko doczłowieka nie tylko do boganie tylko do boga aletylko do boga ale ido boga ale i doboga ale i do drugiegoale i do drugiego człowieka

Czasem bluźnierstwo bardziej zbliża do Boga niż modlitwa.Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość drugiego człowieka.Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość do drugiego człowieka.