Mogę być bardzo wściekły na to, czego nie mam, albo bardzo wdzięczny za to, co mam.


mogę-być-bardzo-wściekły-na-to-czego-nie-mam-albo-bardzo-wdzięczny-za-to-co-mam
nick vujicicmogębyćbardzowściekłynatoczegoniemamalbowdzięcznyzacomammogę byćbyć bardzobardzo wściekływściekły naczego nienie mamalbo bardzobardzo wdzięcznywdzięczny zaco mammogę być bardzobyć bardzo wściekłybardzo wściekły naczego nie mamalbo bardzo wdzięcznybardzo wdzięczny zamogę być bardzo wściekłybyć bardzo wściekły naalbo bardzo wdzięczny zamogę być bardzo wściekły na

Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.To zabawne ale w dużych rodzinach dzieci są albo bardzo do siebie podobne albo bardzo różne.Nie mam nic przeciwko pracy tak dalece, lubię pracę tak bardzo, że mogę spać przy jej boku.By kochać Boga trzeba być albo niefrasobliwym dzieckiem, albo bardzo silnym, świadomym i wewnętrznie wielkim człowiekiem.Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny - on albo ona będzie wykonawcą, czy katem, drugie pacjentem albo ofiarą.Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre.