Mogę podsumować wszystko, czego dowiedziałem się o życiu, w paru słowach: ono toczy się dalej.


mogę-podsumować-wszystko-czego-dowiedziałem-ę-o-życiu-w-paru-słowach-ono-toczy-ę-dalej
robert frostmogępodsumowaćwszystkoczegodowiedziałemsiężyciuparusłowachonotoczydalejmogę podsumowaćpodsumować wszystkoczego dowiedziałemdowiedziałem sięo życiuw paruparu słowachono toczytoczy sięsię dalejmogę podsumować wszystkoczego dowiedziałem siędowiedziałem się osię o życiuw paru słowachono toczy siętoczy się dalejczego dowiedziałem się odowiedziałem się o życiuono toczy się dalejczego dowiedziałem się o życiu

Ze wspomnieniem można żyć jak inni, którzy straty nie ponieśli. Można śmiać się i żartować, cieszyć się lub kłopotać tysiącem drobnych, błahych spraw. Z początku rana otwarta doskwiera nieznośnie, lecz życie szybko zadeptuje murawę na grobie, zabliźnia ranę na sercu i toczy się dalej, jak gdyby wszystko tak właśnie być miało.Wszystko polega na tym, czego się w życiu szuka i co uważa za najważniejsze.Wszystko idzie, wszystko powraca; wiecznie toczy się koło bytu.Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcąKiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu, wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne.Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe.