Mogło być gorzej. Twój wróg mógł być twoim przyjacielem.


mogło-być-gorzej-twój-wróg-mógł-być-twoim-przyjacielem
stanisław jerzy lecmogłobyćgorzejtwójwrógmógłtwoimprzyjacielemmogło byćbyć gorzejtwój wrógwróg mógłmógł byćbyć twoimtwoim przyjacielemmogło być gorzejtwój wróg mógłwróg mógł byćmógł być twoimbyć twoim przyjacielemtwój wróg mógł byćwróg mógł być twoimmógł być twoim przyjacielemtwój wróg mógł być twoimwróg mógł być twoim przyjacielem

Myślisz - już niżej spaść nie możesz, Prze­cież nie może być już gorzej. Z nadzieją sta­wiasz na tą je­dyną kartę Lecz życie szyb­ko spro­wadza Cię na ziemię, Po­kazując, jak bar­dzo się myliłeś... Nig­dy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Nigdy. ...Po wyciągnięciu zawleczki granat przestaje być twoim przyjacielem.Kiedy myślisz, że już upo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mami i te­raz może być tyl­ko le­piej uważaj, bo może się oka­zać, że źle oce­niałaś sy­tuację i te­raz jest gorzej niż było i mogło być.Pa­miętaj, twój wróg może być kiedyś Twym je­dynym przy­jacielem, więc nie lek­ce­waż Go.W pilności pszczoła może być twoim mistrzem, w zręczności robak twoim nauczycielem.Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.