Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze.


moim-najlepszym-przyjacielem-jest-ten-który-wydobywa-ze-mnie-to-co-jest-we-mnie-najlepsze
henry fordmoimnajlepszymprzyjacielemjesttenktórywydobywazemnietocowenajlepszemoim najlepszymnajlepszym przyjacielemprzyjacielem jestjest tenktóry wydobywawydobywa zeze mnieco jestjest wewe mniemnie najlepszemoim najlepszym przyjacielemnajlepszym przyjacielem jestprzyjacielem jest tenktóry wydobywa zewydobywa ze mnieco jest wejest we mniewe mnie najlepszemoim najlepszym przyjacielem jestnajlepszym przyjacielem jest tenktóry wydobywa ze mnieco jest we mniejest we mnie najlepszemoim najlepszym przyjacielem jest tenco jest we mnie najlepsze

Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze.Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem.Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.Nigdy nie podpisałbym się własnym nazwiskiem pod produktem, który nie ma w sobie tego, co jest najlepsze we mnie.Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.Kobieta jest najlepszym przyjacielem mężczyzny, ale najwierniejszym jest pies.