Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze.


moim-najlepszym-przyjacielem-jest-ten-który-wydobywa-ze-mnie-to-co-jest-we-mnie-najlepsze
henry fordmoimnajlepszymprzyjacielemjesttenktórywydobywazemnietocowenajlepszemoim najlepszymnajlepszym przyjacielemprzyjacielem jestjest tenktóry wydobywawydobywa zeze mnieco jestjest wewe mniemnie najlepszemoim najlepszym przyjacielemnajlepszym przyjacielem jestprzyjacielem jest tenktóry wydobywa zewydobywa ze mnieco jest wejest we mniewe mnie najlepszemoim najlepszym przyjacielem jestnajlepszym przyjacielem jest tenktóry wydobywa ze mnieco jest we mniejest we mnie najlepszemoim najlepszym przyjacielem jest tenco jest we mnie najlepsze

Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze. -Henry Ford
moim-najlepszym-przyjacielem-jest-ten-kto-pozwala-mi-wydobyć-to-co-we-mnie-najlepsze
Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem. -Henry David Thoreau
moim-przyjacielem-jest-ten-kto-lubi-mnie-za-to-jaki-jestem
Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość. -Jan Bosko Św
najlepszym-przyjacielem-jest-ten-kto-nie-pytając-o-powód-twego-smutku-potrafi-sprawić-że-znów-wraca-radość
Nigdy nie podpisałbym się własnym nazwiskiem pod produktem, który nie ma w sobie tego, co jest najlepsze we mnie. -John Deere
nigdy-nie-podpisałbym-ę-własnym-nazwiskiem-pod-produktem-który-nie-w-sobie-tego-co-jest-najlepsze-we-mnie
Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. -Anonim
ten-lud-czci-mnie-wargami-lecz-sercem-swym-daleko-jest-ode-mnie-ale-czci-mnie-na-próżno-ucząc-zasad-podanych-przez-ludzi
Kobieta jest najlepszym przyjacielem mężczyzny, ale najwierniejszym jest pies. -Andrzej Majewski
kobieta-jest-najlepszym-przyjacielem-mężczyzny-ale-najwierniejszym-jest-pies