Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem.


moim-przyjacielem-jest-ten-kto-lubi-mnie-za-to-jaki-jestem
henry david thoreaumoimprzyjacielemjesttenktolubimniezatojakijestemmoim przyjacielemprzyjacielem jestjest tenkto lubilubi mniemnie zajaki jestemmoim przyjacielem jestprzyjacielem jest tenkto lubi mnielubi mnie zamoim przyjacielem jest tenkto lubi mnie za

Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze.Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze.Kto jest przyjacielem ten kocha ale nie każdy kto kocha jest też przyjacielem.Ten człowiek, którego kochasz we mnie, oczywiście jest lepszy ode mnie. Ja nie jestem taki. Ale ty kochaj, a ja postaram się być lepszym, niż jestem.Nie jest naszym przyjacielem ten, kto nam mówi pochlebstwa, ale również i ten, kto nam nigdy nie powie komplementu.Przyjacielem jest ten, kto wie wszystko o tobie i nie przestaje cię kochać.