Moim sprzymierzeńcem jest Moc. A sprzymierzeńcem jest potężnym. Życie ona tworzy i sprawia, że ono wzrasta. Jej energia otacza nas i łączy. Świetlistymi istotami jesteśmy, nie tą surową materią. - Yoda szerokim gestem wskazał ogrom otaczającego ich wszechświata. - Poczuć ją musisz. Wczuj się w jej przepływ. Wyczuj Moc wokół siebie. Tutaj - powiedział wskazując palcem - pomiędzy tobą i mną, tym drzewem i skałą.


moim-sprzymierzeńcem-jest-moc-a-sprzymierzeńcem-jest-potężnym-Życie-ona-tworzy-i-sprawia-że-ono-wzrasta-jej-energia-otacza-nas-i-łączy
george lucasmoimsprzymierzeńcemjestmocpotężnymycieonatworzysprawiażeonowzrastajejenergiaotaczanasłączyŚwietlistymiistotamijesteśmyniesurowąmateriąyodaszerokimgestemwskazałogromotaczającegoichwszechświatapoczućmusiszwczujsięjejprzepływwyczujmocwokółsiebietutajpowiedziałwskazującpalcempomiędzytobąmnątymdrzewemskałąmoim sprzymierzeńcemsprzymierzeńcem jestjest mocsprzymierzeńcem jestjest potężnymŻycie onaona tworzytworzy ii sprawiaże onoono wzrastajej energiaenergia otaczaotacza nasnas ii łączyŚwietlistymi istotamiistotami jesteśmynie tątą surowąsurową materiąyodayoda szerokimszerokim gestemgestem wskazałwskazał ogromogrom otaczającegootaczającego ichich wszechświatapoczućpoczuć jąją musiszwczuj sięw jejjej przepływwyczuj mocmoc wokółwokół siebietutajpowiedziałpowiedział wskazującwskazując palcempalcempomiędzypomiędzy tobątobą ii mnątym drzewemdrzewem ii skałąmoim sprzymierzeńcem jestsprzymierzeńcem jest moca sprzymierzeńcem jestsprzymierzeńcem jest potężnymŻycie ona tworzyona tworzy itworzy i sprawiaże ono wzrastajej energia otaczaenergia otacza nasotacza nas inas i łączyŚwietlistymi istotami jesteśmynie tą surowątą surową materiąyoda szerokimyoda szerokim gestemszerokim gestem wskazałgestem wskazał ogromwskazał ogrom otaczającegoogrom otaczającego ichotaczającego ich wszechświatapoczuć jąpoczuć ją musiszwczuj się wsię w jejw jej przepływwyczuj moc wokółmoc wokół siebiepowiedział wskazującpowiedział wskazując palcemwskazując palcempomiędzy tobąpomiędzy tobą itobą i mnątym drzewem idrzewem i skałą

Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.Tak dwie skraj­ności ludzkiej wrażliwości. Ko­bieta, mężczyz­na w og­niu skąpani On twar­dy jak skała Ona przy nim krucha i mała Jej lek­kie spoj­rze­nie a Je­go jak moc­ne uderzenie. Ich dłonie spot­ka­ne tak ra­zem w siebie dopasowane Chodź różni od siebie i tak w jedną całość złączą się w niebie.Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach.Po­moc­ne może być przy­pom­nienie so­bie gorzkiej praw­dy, że gdy cudza wa­da szczególnie moc­no ko­goś iry­tuje, oz­nacza to, że nie nau­czył się jeszcze ak­cepto­wać jej u siebie.Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii.Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych.