Moim wkładem w bu­dowa­nie świata jest umiejętność ry­sowa­nia. Będę ry­sować tak dużo, dla tak wielu ludzi oraz tak długo jak będę mógł.


moim-wkładem-w bu­dowa­nie-świata-jest umiejętność-ry­sowa­nia-będę ry­sować-tak-żo-dla-tak-wielu-ludzi-oraz-tak-długo-jak będę
keith haringmoimwkłademw bu­dowa­nieświatajest umiejętnośćry­sowa­niabędę ry­sowaćtakdużodlawieluludziorazdługojak będęmógłmoim wkłademwkładem w bu­dowa­niew bu­dowa­nie świataświata jest umiejętnośćjest umiejętność ry­sowa­niabędę ry­sować taktak dużodla taktak wieluwielu ludzioraz taktak długodługo jak będęjak będę mógłmoim wkładem w bu­dowa­niewkładem w bu­dowa­nie świataw bu­dowa­nie świata jest umiejętnośćświata jest umiejętność ry­sowa­niabędę ry­sować tak dużodla tak wielutak wielu ludziwielu ludzi orazludzi oraz takoraz tak długotak długo jak będędługo jak będę mógłmoim wkładem w bu­dowa­nie światawkładem w bu­dowa­nie świata jest umiejętnośćw bu­dowa­nie świata jest umiejętność ry­sowa­niadla tak wielu ludzitak wielu ludzi orazwielu ludzi oraz takludzi oraz tak długooraz tak długo jak będętak długo jak będę mógłmoim wkładem w bu­dowa­nie świata jest umiejętnośćwkładem w bu­dowa­nie świata jest umiejętność ry­sowa­niadla tak wielu ludzi oraztak wielu ludzi oraz takwielu ludzi oraz tak długoludzi oraz tak długo jak będęoraz tak długo jak będę mógł