Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.


moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
simone weilmojąrzecząjestmyśleniebogubożąsprawąmniemoją rzecząrzeczą jestjest myśleniemyślenie oo bogubożą sprawąsprawą jestjest myśleniemyślenie oo mniemoją rzeczą jestrzeczą jest myśleniejest myślenie omyślenie o bogubożą sprawą jestsprawą jest myśleniejest myślenie omyślenie o mniemoją rzeczą jest myślenierzeczą jest myślenie ojest myślenie o bogubożą sprawą jest myśleniesprawą jest myślenie ojest myślenie o mniemoją rzeczą jest myślenie orzeczą jest myślenie o bogubożą sprawą jest myślenie osprawą jest myślenie o mnie

Tak,jestem kryminalistą, moją zbrodnią jest myślenie.Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem.Myślenie jest czymś, co następuje po trudnościach i poprzedza działanie.Żeby napisać jakąś myśl, potrzebne jest myślenie.Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne.Niemożliwe jest myślenie o śmierci bez myślenia o tym, jak wspaniałe jest życie.