Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.


moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
simone weilmojąrzecząjestmyśleniebogubożąsprawąmniemoją rzecząrzeczą jestjest myśleniemyślenie oo bogubożą sprawąsprawą jestjest myśleniemyślenie oo mniemoją rzeczą jestrzeczą jest myśleniejest myślenie omyślenie o bogubożą sprawą jestsprawą jest myśleniejest myślenie omyślenie o mniemoją rzeczą jest myślenierzeczą jest myślenie ojest myślenie o bogubożą sprawą jest myśleniesprawą jest myślenie ojest myślenie o mniemoją rzeczą jest myślenie orzeczą jest myślenie o bogubożą sprawą jest myślenie osprawą jest myślenie o mnie

Tak,jestem kryminalistą, moją zbrodnią jest myślenie. -Anonim
takjestem-kryminalistą-moją-zbrodnią-jest-myślenie
Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem. -Francisco de Rojas
godną-litoś-rzeczą-to-myślenie-że-ę-jest-nauczycielem-śli-nigdy-nie-było-ę-uczniem
Myślenie jest czymś, co następuje po trudnościach i poprzedza działanie. -Bertold Brecht
myślenie-jest-czymś-co-następuje-po-trudnościach-i-poprzedza-działanie
Żeby napisać jakąś myśl, potrzebne jest myślenie. -Kostis Palamas
Żeby-napisać-jakąś-myśl-potrzebne-jest-myślenie
Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne. -Stefan Napierski
odważniej-myśli-ę-w-ciemnoś-myślenie-jest-erotyczne
Niemożliwe jest myślenie o śmierci bez myślenia o tym, jak wspaniałe jest życie. -Jostein Gaarder
niemożliwe-jest-myślenie-o-śmierci-bez-myślenia-o-tym-jak-wspaniałe-jest-życie