Moje pisma zrozumieją lepiej ci, co nadejdą po mojej śmierci.


moje-pisma-zrozumieją-lepiej-co-nadejdą-po-mojej-śmierci
nostradamusmojepismazrozumiejąlepiejconadejdąpomojejśmiercimoje pismapisma zrozumiejązrozumieją lepiejlepiej cico nadejdąnadejdą popo mojejmojej śmiercimoje pisma zrozumiejąpisma zrozumieją lepiejzrozumieją lepiej cico nadejdą ponadejdą po mojejpo mojej śmiercimoje pisma zrozumieją lepiejpisma zrozumieją lepiej cico nadejdą po mojejnadejdą po mojej śmiercimoje pisma zrozumieją lepiej cico nadejdą po mojej śmierci

Nie widzą Ciebie moje oczy, Nie słyszą Ciebie moje uszy; A jesteś światłem w mej pomroczy. A jesteś śpiewem w mojej duszy. -Leopold Staff
nie-widzą-ciebie-moje-oczy-nie-słyszą-ciebie-moje-uszy-a-jesteś-światłem-w-mej-pomroczy-a-jesteś-śpiewem-w-mojej-duszy
Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy; a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy. -Leopold Staff
nie-widzą-ciebie-moje-oczy-nie-słyszą-ciebie-moje-uszy-a-jesteś-światłem-w-mej-pomroczy-a-jesteś-śpiewem-w-mojej-duszy
Wiadomość o mojej śmierci była przesadą. -Mark Twain
wiadomość-o-mojej-śmierci-była-przesadą
Przyjaciele na tysiące sposobów potrafią przekształcić moje ograniczenia w atuty i sprawiać, że pogodna i szczęśliwa wychodzę z cienia mojej ułomności. -Helen Keller Adams
przyjaciele-na-tysią-sposobów-potrafią-przekształć-moje-ograniczenia-w-atuty-i-sprawiać-że-pogodna-i-szczęśliwa-wychodzę-z-cienia-mojej
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji -Mark Twain
nigdy-nie-pozwoliłem-mojej-szkole-stanąć-na-drodze-mojej-edukacji
To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach. -Johann Heinrich Pestalozzi
to-jak-bardzo-moje-serce-przywiązane-jest-do-moich-dzieci-jak-ich-radość-staje-ę-moją-radośą-muszą-one-odnajdować-od-rana-do-wieczora-na