Moralność może tylko stracić na związku z religią.


moralność-może-tylko-stracić-na-związku-z-religią
paul thiry holbachmoralnośćmożetylkostracićnazwiązkureligiąmoralność możemoże tylkotylko stracićstracić nana związkuzwiązku zz religiąmoralność może tylkomoże tylko stracićtylko stracić nastracić na związkuna związku zzwiązku z religiąmoralność może tylko stracićmoże tylko stracić natylko stracić na związkustracić na związku zna związku z religiąmoralność może tylko stracić namoże tylko stracić na związkutylko stracić na związku zstracić na związku z religią

Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią.Wszelka moralność wywodzi się z religii, albowiem religia jest tylko formułą moralności.Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.Dlacze­go ser­ce kocha tyl­ko to, co może stracić? Biedna to moralność, która składa się tylko z zakazów.Udany romans może być i w bardzo nieudanym związku.