Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna.


moralność-musi-być-sama-w-stosunku-do-wszystkich-w-przeciwnym-razie-staje-ę-niesprawiedliwa-a-więc-niemoralna
witold gombrowiczmoralnośćmusibyćsamastosunkudowszystkichprzeciwnymraziestajesięniesprawiedliwawięcniemoralnamoralność musimusi byćbyć tata samasama ww stosunkustosunku dodo wszystkichw przeciwnymprzeciwnym razierazie stajestaje sięsię niesprawiedliwawięc niemoralnamoralność musi byćmusi być tabyć ta samata sama wsama w stosunkuw stosunku dostosunku do wszystkichw przeciwnym razieprzeciwnym razie stajerazie staje sięstaje się niesprawiedliwaa więc niemoralnamoralność musi być tamusi być ta samabyć ta sama wta sama w stosunkusama w stosunku dow stosunku do wszystkichw przeciwnym razie stajeprzeciwnym razie staje sięrazie staje się niesprawiedliwamoralność musi być ta samamusi być ta sama wbyć ta sama w stosunkuta sama w stosunku dosama w stosunku do wszystkichw przeciwnym razie staje sięprzeciwnym razie staje się niesprawiedliwa

Nienawiść musi czynić produktywnym. W przeciwnym razie rozsądniej jest od razu kochać.Żeby się porozumieć, trzeba nastawić się na tę samą częstotliwość fal, w przeciwnym razie słowa wypowiadane są jakby w innym języku i nie trafiają do serca.Sztuki piękne są po to, żeby wychować i wykształcić człowieka jako człowieka, żeby niepostrzeżenie u wszystkich i w sposób jak najbardziej łagodny i skuteczny usunąć, odrzucić od siebie i społeczeństwa to, co jest w nim zwierzęce, - w przeciwnym razie są one tandetą.Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule.Każda rewolucja, nawet jeśli staje się następnie niesprawiedliwa, kryje w sobie słuszną zasadę, która kieruje jej pierwszymi krokami.Należy stwierdzić, że Bóg musi być swym nowym tworem również rozczarowany - poprawki w stosunku do małpy są wręcz niezauważalne.