Moralność panów, moralność niewolników.


moralność-panów-moralność-niewolników
friedrich nietzschemoralnośćpanówmoralnośćniewolnikówmoralność panówmoralność niewolników

Istnieje tyleż moralności co zawodów; niektóre z tych moralności głoszą sprzeczne ze sobą dyrektywy. Moralność uczonego zabrania mu posłuszeństwa wobec jakiegokolwiek autorytetu, gdy tymczasem moralność zawodowa duchownego, czy żołnierza to posłuszeństwo właśnie nakazuje.Wol­ność to poz­by­cie się nie tyl­ko panów, ale również niewolników.Wolność wyposaża politykę w moralność.Wyższa moralność, to panowanie łaski.Moralność w uczuciu? To wynalazek słabych.Moralność upada na coraz wygodniejsze posłania.