morze kołysze nie mniej niż ocean cały spon­ta­niczny dryf 


morze-kołysze-nie-mniej-ż-ocean-cały-spon­­niczny-dryf 
cykammorzekołyszeniemniejniżoceancałyspon­ta­nicznydryf morze kołyszekołysze nienie mniejmniej niżniż oceanocean całycały spon­ta­nicznyspon­ta­niczny dryf morze kołysze niekołysze nie mniejnie mniej niżmniej niż oceanniż ocean całyocean cały spon­ta­nicznycały spon­ta­niczny dryf morze kołysze nie mniejkołysze nie mniej niżnie mniej niż oceanmniej niż ocean całyniż ocean cały spon­ta­nicznyocean cały spon­ta­niczny dryf morze kołysze nie mniej niżkołysze nie mniej niż oceannie mniej niż ocean całymniej niż ocean cały spon­ta­nicznyniż ocean cały spon­ta­niczny dryf 

Ptak i klat­ka są dla siebie stworze­ni. Ale człowiek nie chce klat­ki mniej­szej niż cały świat.Co my wiemy, to tyl­ko kro­pel­ka. Cze­go nie wiemy, to cały ocean.Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.Jeśli co­kol­wiek przygnębiało go bar­dziej niż włas­ny cy­nizm, to fakt, że często nie był aż tak cy­niczny jak praw­dzi­wy świat.Krop­la miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.Two­je oczy Jak komety Na fir­ma­men­cie nieba A po­niżej usta Dro­ga mleczna O sma­ku miodu Twarz Two­ja Jak ob­raz w złotej ramie Blond włosów Niżej góry i doliny Dwa szczy­ty rozkoszy A za ni­mi morze Ocean ekstazy Da­lej port Os­tatnich uniesień Między kolumnami Z kości słoniowej