Most porozumienia nie powinien być zwodzony.


most-porozumienia-nie-powinien-być-zwodzony
urszula zyburamostporozumienianiepowinienbyćzwodzonymost porozumieniaporozumienia nienie powinienpowinien byćbyć zwodzonymost porozumienia nieporozumienia nie powiniennie powinien byćpowinien być zwodzonymost porozumienia nie powinienporozumienia nie powinien byćnie powinien być zwodzonymost porozumienia nie powinien byćporozumienia nie powinien być zwodzony

Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.Od męża do żony wiedzie most zwodzony.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Poeta powinien być czytany, a nie oglądany.Pegaz nie powinien być kuty na wszystkie cztery nogi.Aforyzm, który nam się podoba z profilu, nie powinien być oglądany en face.