Motorem historii nie jest ani walka klasowa, ani interesy gospodarcze; motorem historii jest modlitwa, która napędza historię.


motorem-historii-nie-jest-ani-walka-klasowa-ani-interesy-gospodarcze-motorem-historii-jest-modlitwa-która-napędza-historię
tatjana goriczewamotoremhistoriiniejestaniwalkaklasowainteresygospodarczemotoremmodlitwaktóranapędzahistorięmotorem historiihistorii nienie jestjest aniani walkawalka klasowaani interesyinteresy gospodarczemotorem historiihistorii jestjest modlitwaktóra napędzanapędza historięmotorem historii niehistorii nie jestnie jest anijest ani walkaani walka klasowaani interesy gospodarczemotorem historii jesthistorii jest modlitwaktóra napędza historięmotorem historii nie jesthistorii nie jest aninie jest ani walkajest ani walka klasowamotorem historii jest modlitwamotorem historii nie jest anihistorii nie jest ani walkanie jest ani walka klasowa

Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii. -Reinhold Schneider
modlitwa-jest-bez-wątpienia-jedną-z-najpotężniejszych-ł-historii
Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest
Instynkt samozachowawczy jest czasem motorem samobójstwa. -Stanisław Jerzy Lec
instynkt-samozachowawczy-jest-czasem-motorem-samobójstwa
Największym motorem cywilizacji jest ludzkie nygustwo -Krzysztof Przybylski
największym-motorem-cywilizacji-jest-ludzkie-nygustwo
Oczekiwanie na szczęście jest motorem życia ludzkiego. -Antoni Makarenko
oczekiwanie-na-szczęście-jest-motorem-życia-ludzkiego
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest