Mowa jest zewnętrznym myśleniem, myślenie wewnętrzną mową.


mowa-jest-zewnętrznym-myśleniem-myślenie-wewnętrzną-mową
antoine rivarolmowajestzewnętrznymmyśleniemmyśleniewewnętrznąmowąmowa jestjest zewnętrznymzewnętrznym myśleniemmyślenie wewnętrznąwewnętrzną mowąmowa jest zewnętrznymjest zewnętrznym myśleniemmyślenie wewnętrzną mowąmowa jest zewnętrznym myśleniem

Mo­wa jest zewnętrznym myśle­niem, myśle­nie wewnętrzną mową.Mowa jest źródłem nieporozumień.Póki jest mowa o miłości, kobieta uwierzy we wszystko.Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie.Miłości mową nie jest słowo, lecz boski pocałunek.O wilku mowa.