Mu­si się dojść do różnych myśli, kiedy się człowiek zacznie zas­ta­nawiać nad tym i owym.


mu­ ę-dojść-do różnych-myśli-kiedy ę-człowiek-zacznie-zas­­nawiać-nad-tym-i owym
john steinbeckmu­si siędojśćdo różnychmyślikiedy sięczłowiekzaczniezas­ta­nawiaćnadtymi owymmu­si się dojśćdojść do różnychdo różnych myślikiedy się człowiekczłowiek zaczniezacznie zas­ta­nawiaćzas­ta­nawiać nadnad tymtym i owymmu­si się dojść do różnychdojść do różnych myślikiedy się człowiek zacznieczłowiek zacznie zas­ta­nawiaćzacznie zas­ta­nawiać nadzas­ta­nawiać nad tymnad tym i owymmu­si się dojść do różnych myślikiedy się człowiek zacznie zas­ta­nawiaćczłowiek zacznie zas­ta­nawiać nadzacznie zas­ta­nawiać nad tymzas­ta­nawiać nad tym i owymkiedy się człowiek zacznie zas­ta­nawiać nadczłowiek zacznie zas­ta­nawiać nad tymzacznie zas­ta­nawiać nad tym i owym

Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka  -samothnick
nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy. -Blaise Pascal
dopiero-kiedy-człowiek-zacznie-ę-zastanawiać-nad-sobą-samym-zrozumie-jak-bardzo-niezdolny-jest-pojąć-inne-rzeczy