Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał.


mu­siałbym-wreszcie-zro­zumieć-zro­zumieć że już-nig­dy-nic-nie zo­baczę-nig­dy-nic-nie usłyszę-i że dla-in­nych-da­lej
jean-paul sartremu­siałbymwreszciezro­zumiećzro­zumieć że jużnig­dynicnie zo­baczęnie usłyszęi że dlain­nychda­lejświatbędzieistniałmu­siałbym wreszciewreszcie zro­zumiećnig­dy nicnic nie zo­baczęnig­dy nicnic nie usłyszęnie usłyszę i że dlai że dla in­nychin­nych da­lejda­lej światświat będziebędzie istniałmu­siałbym wreszcie zro­zumiećnig­dy nic nie zo­baczęnig­dy nic nie usłyszęnic nie usłyszę i że dlanie usłyszę i że dla in­nychi że dla in­nych da­lejin­nych da­lej światda­lej świat będzieświat będzie istniałnig­dy nic nie usłyszę i że dlanic nie usłyszę i że dla in­nychnie usłyszę i że dla in­nych da­leji że dla in­nych da­lej światin­nych da­lej świat będzieda­lej świat będzie istniałnig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nychnic nie usłyszę i że dla in­nych da­lejnie usłyszę i że dla in­nych da­lej świati że dla in­nych da­lej świat będziein­nych da­lej świat będzie istniał

Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały... -Papillondenuit
próbując-zro­zumieć-szu­kasz-słów-by nazwać-gdy-zro­zumiesz-nie będzie-już-­kich-słów-które-by nazwały
• 
 -by-zro­zumieć-ludzi-trze­ba-sta­rać ę-usłyszeć-to-cze­go-nig­dy-nie mówią 
I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic. -respirer
i tak-nig­dy-nig­dy-nie zro­zumiesz-jak to jest mieć-wszys­tko-i nie po­siadać-nic
Po­bawi­my się w 
po­bawi­my ę-w zro­zumieć-świat