Mu­sicie ducha har­to­wać, aby móc jak orły prze­laty­wać w przyszłość Ojczyzny! 


mu­sicie-ducha-har­to­wać-aby móc-jak orły-prze­laty­wać-w przyszłość-ojczyzny 
stefan wyszyńskimu­sicieduchahar­to­waćaby mócjak orłyprze­laty­waćw przyszłośćojczyzny mu­sicie duchaducha har­to­waćaby móc jak orłyjak orły prze­laty­waćprze­laty­wać w przyszłośćmu­sicie ducha har­to­waćaby móc jak orły prze­laty­waćjak orły prze­laty­wać w przyszłośćaby móc jak orły prze­laty­wać w przyszłość

Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili. -Jean de La Bruyére
hoj­ność-po­lega-nie ty­-na tym-aby da­wać-żo-co na tym-aby da­wać-w od­po­wied­niej-chwili
Nie można da­wać te­go, cze­go się nie ma. Żeby móc da­wać miłość, mu­simy ją w so­bie mieć. -Leo Buscaglia
nie-można-da­wać-te­go-cze­go ę-nie -Żeby móc-da­wać-miłość-mu­simy-ją w so­bie-mieć
Nie to jest ważne, by kry­tyko­wać przeszłość, lecz aby swój włas­ny wy­siłek włożyć w lep­szą przyszłość. -Stefan Wyszyński
nie-to jest ważne-by kry­tyko­wać-przeszłość-lecz-aby swój-włas­ny-wy­łek-włożyć-w lep­szą-przyszłość
Na to się prze­cież żyje, aby zry­wać kwiaty rozkoszy. -Mikołaj Gogol
na to ę-prze­cież-żyje-aby zry­wać-kwiaty-rozkoszy
To wiel­ka ta­jem­ni­ca, jak człowiek po­winien postępo­wać, by nie zmar­no­wać so­bie życia. -Saavedra Miguel de Cervantes
to wiel­ka-­jem­­ca-jak człowiek-po­winien-postępo­wać-by nie zmar­no­wać-so­bie-życia