Mu­simy po­siąść siebie sa­mych, za­nim da­my coś z siebie innym.


mu­simy-po­ąść-siebie-­mych-za­nim-da­my-coś-z siebie-innym
ignazio silone (secondo tranquilli)mu­simypo­siąśćsiebiesa­mychza­nimda­mycośz siebieinnymmu­simy po­siąśćpo­siąść siebiesiebie sa­mychza­nim da­myda­my coścoś z siebiez siebie innymmu­simy po­siąść siebiepo­siąść siebie sa­mychza­nim da­my cośda­my coś z siebiecoś z siebie innymmu­simy po­siąść siebie sa­mychza­nim da­my coś z siebieda­my coś z siebie innymza­nim da­my coś z siebie innym

Tak ra­dykal­nie zmieni­liśmy swo­je otocze­nie, że mu­simy te­raz zmieniać sa­mych siebie, żeby w tym no­wym otocze­niu móc egzystować. -Norbert Wiener
tak-ra­dykal­nie-zmieni­liśmy-swo­-otocze­nie-że mu­simy-te­raz-zmieniać-­mych-siebie-żeby-w tym-no­wym-otocze­niu-móc-egzystować
Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski
najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Zrób coś dla Siebie, to Siebie zrobi coś dla Ciebie! -Zbigniew Kieras
zrób-coś-dla-siebie-to-siebie-zrobi-coś-dla-ciebie
Tak wiele uda­jemy, okłamując sa­mych siebie... -stokrotka123
tak-wiele-uda­jemy-okłamując-­mych-siebie